Home

Environments/Objekte

                    1 | 12   >      >>|

Environment I „Isolierstation“, 1991/92
Krankenhausbett / Plastikplane / 4 Sequenzen à 7 Blätter DIN A4 / Desinfektionsmittel

Ausstellung „Von Bett zu Bett“, 1992
Galerie 68elf, Köln